شهرک الفبا - آموزش الفبای فارسی توسط فردوس حاجیان برای گروه سنی : الف و ب (2cd) 2,800تومان

شهرک الفبا 2

 

آموزش کامل زبان فارسی برای سنین پیش از دبستان


محیطی آرام و شاد متناسب با روحیات پیش از دبستان


شامل تستهای مختلف برای آشنایی بیشتر با حروف - اجسام و حیوانات و ...


آموزش اشعار و ابیات گوناگون در زمینه الفبا و ...

مجموعه ای شاد و آموزنده برای گروه سنی : الف و ب

 

آموزش الفبا همراه با شعرو موسیقی