Archicad 10 طراحی شبیه سازی و محاسبه دو بعدی و سه بعدی معماری 1,400تومان

طراحی شبیه سازی و محاسبه دو بعدی و سه بعدی معماری
جدیدترین نسخه از قویترین برنامه معماری در طراحی دو بعدی و سه بعدی سازه ها امروزه اكثریت مهندسین معمار حرفه ای از Archi CAD برای طراحی نمای داخلی و بیرونی ساختمان استفاده می كنند آخرین نسخه از این نرم افزار امكانات وسیعی در اختیار این افراد قرار داده است